Szkolenie Specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” dla położnych – rozpoczęcie już w sierpniu br.
Szkolenie Specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” dla położnych – rozpoczęcie już w sierpniu br.  - UPZ

Szkolenie Specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” dla położnych – rozpoczęcie już w sierpniu br.

Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” oraz „Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze” – to kolejna formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uruchamiana przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych naszej Uczelni.

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach ww. specjalizacji to 22 sierpnia br.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników szkolenia specjalizacyjnego zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ.

Szczegółowe  informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ Zamość

ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość

tel. 663 188 380

e-mail:ace@upz.edu.pl